Lär känna dig själv

En god självkänsla innebär att man ser på sig själv med accepterande ögon och vågar stå upp för sig själv i tillvaron. Man behandlar sig själv på samma sätt som man behandlar en riktigt god vän. God självkänsla innebär att man tycker om den man är. Då behöver man dock ha en förståelse inför vem man faktiskt är. På vilket sätt är man alltid densamma och hur förändrar man sig beroende på vilka man har omkring sig?

Psykologiska undersökningsmetoder

Inom psykologisk forskning finns det många sätt att ta reda på likheter och skillnader mellan människor. Genom introspektion, experiment, observationer, intervjuer, enkäter, självskattningsformulär och tester kan vi få kunskap om människor och bidra till att ge människor en klarare självbild.

I vanliga livet ska vi komma ihåg att det är mycket svårt att bedöma andra. Många gånger är vi färgade av vår egen sinnesstämning, andras uppfattningar om en person och yttre tecken. Det har visat sig att vi är hårdare i vår bedömning av andra om vi är sura. Vidare är det ju enklare att döma hunden efter håret än att verkligen sätta sig in i hur en människa är. Vid psykologiska utredningar är det därför oerhört viktigt att vi försöker hitta sätt att undersöka människor så att resultatet så lite som möjligt färgas av oss själva. Det kallas att vi försöker hitta fram till objektiva mätinstrument. Dessa instruments objektivitet går alltid och ska alltid diskuteras.

Personlighetstest

Här följer en artikel av Anders Hultman, först publicerad på www.ur.se.

Ett av de mest kända personlighetstesten är Myers Briggs-testet, eller Myers Briggs Type Indicator (MBTI) som det heter på engelska. Testet utvecklades på 1940-talet av Isabel Myers (1897-1980) och Katharine Cook Briggs (1875-1968), och bygger på den schweiziske psykiatern Carl Jungs teori om psykologiska typer.
Testet är avsett att mäta en individs personliga preferensprofil, det vill säga vilken typ av beteende som ligger närmast till hands och som faller sig mest naturligt för en viss person. Däremot förutsäger testet inte hur personen faktiskt kommer att bete sig i en viss situation.Egenskaper på en skala
Jung definierade åtta mentala funktioner hos människor, indelade i fyra par. Klassificeringen i Myers Briggs-testet baseras på dessa fyra par, till exempel skalan mellan extrovert och introvert. Ingen person är enbart det ena eller det andra, utan det handlar om vilket man är mest av. Om man är mer utåtriktad får man bokstaven E och annars får man bokstaven I. Med fyra olika bokstäver får man sexton möjliga kombinationer.Extrovert (E) eller introvert (I)
Extrovert innebär att man ger mer uppmärksamhet till personer och saker i världen omkring en. Introvert innebär att man ger mer uppmärksamhet till sin egen inre värld av upplevelser och idéer.Sensorisk (S) eller intuitiv (N)
Denna skala handlar om hur man uppfattar och tar in information. En sensorisk person använder enbart sina sinnen. En intuitiv person använder sin intuition, ser bortom kända fakta och fokuserar inte på vad som är, utan vad som kan bli.Tänkande (T) eller kännande (F)
Skalan mellan T och F handlar om hur man fattar beslut och drar slutsatser. Tänkande är mer logiska och analytiska i sitt beslutsfattande, medan kännande är mer känsliga och empatiska.Bedömare (J) eller varseblivare (P)
En bedömare föredrar att ha sitt liv stabilt, tryggt och välplanerat och att få saker avslutade, medan en varseblivare föredrar att lämna alla möjligheter öppna, ifall något oväntat skulle dyka upp. Bedömare vill ha kontroll, medan varseblivare ofta är tillfreds med att låta andra bestämma.

Det äkta Myers Briggs-testet ska alltid göras under ledning av en testledare som man sedan diskuterar resultatet med, men det finns flera varianter som man kan göra direkt över nätet. Här är två av dem:

Länk till Keirseys version
(frågor på svenska, resultatet presenteras på engelska)

Länk till Humanmetrics version
(helt på engelska)

Företag världen över använder sig flitigt av olika typer av personlighetstester vid anställning av ny personal. Det vetenskapliga värdet har dock ifrågasatts. Enligt en utvärdering gjord av Frank Schmidt och John Hunter i ”Psychological Bulletin” är den här typen av tester tillförlitliga bara till mellan 30 och 40 procent när det gäller att förutsäga om en person kommer att lyckas på ett jobb eller ej.

Med en nypa salt
Resultaten från tester av det här slaget ska därför alltid tolkas försiktigt. Flera psykologiska undersökningar har gjorts där personer fått varandras testresultat i tron att det varit deras egna, och ändå tyckt att de stämt kusligt väl. Styrkan hos Myers Briggs-testet är dock att det framhåller att vi alla har tillgång till samma mentala funktioner, och att skillnaderna handlar om vilka egenskaper vi är mest vana vid att använda. Precis som en högerhänt person kan lära sig att använda vänster hand kan en introvert person öva upp sin förmåga att vara extrovert, och så vidare.

Text: Anders Hultman

Image Credit: Uggboy

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s