Kris

kris

Vad är en kris?

När det man lärt sig inte räcker till 

När du växer upp lär du dig av vårdare och vänner hur du kan hantera olika situationer och lösa olika problem. Successivt bygger du upp en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att lösa svårigheter du stöter på.

En kris kan sägas uppstå när dina tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation du hamnat i. Du har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten du bär inom dig. Din inre karta täcker inte det här nya området. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning du har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Varför hamnar DU i kris?

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, utbildningsproblem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett rån, ett överfall, ett dödsfall, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Text: http://www.1177.se/

Olika sätt att förstå kriser

Med psykisk kris menas med andra ord en själslig chock. När en människa drabbas av psykisk kris, råkar hon ur kurs, förlorar orienteringsförmågan och skakas i grunden.

Olika psykologer fokuserar på olika saker när det gäller krisbearbetning.

Existentiellt perspektiv

Existentiella tänkare betraktar krisen som en del av livet. Förr eller senare kommer alla människor att hamna i en krissituation. Det går inte att medicinera bort.

I boken Existentiell psykologi förklaras det så här:

Talar man med ekonomer och historiker om kriser betecknar ordet kris för dem en farlig situation som samtidigt utgör en vändpunkt eller ett valtillfälle. Ett samhälle eller en organisation i kris står på randen av ett sammanbrott och kan utvecklas i vitt skilda riktningar, beroende på vad som görs. Något motsvarande, menar de existentiella psykologerna, gäller för en människa i kris.

Den existentiella psykologen fokuserar på människans förhållande till sin omvärld. Efter en omskakande händelse eller långvariga svårigheter kan människans syn på sig själv och världen ha kommit att förändras. Om synen på omvärlden sätter hinder i vägen för människan att må bra behöver detta lyftas fram i ett terapeutiskt samtal. Varje kris innebär en risk, men krisen kan leda fram till fördjupad insikt och nya livsmöjligheter. 

Källa: Existentiell psykologi

Faser i en kris

Vissa psykologer fokuserar mer på själva krisen. Hur människor oftast reagerar direkt efter en katastrofsituation. Fokus ligger alltså mer på hur reaktionerna brukar se ut och förklaras med termer som får en att tänka att krisens förlopp är ett sjukdomstillstånd. Kris blir på så sätt en sjukdom och människan som drabbas blir definierad som sjuk. De kristeorier som utgår från ett ”fas-tänk” är de som oftast lärs ut till studenter inom vård och omsorg liksom inom polisväsende och brandmansutbildningar.

Faserna kan beskrivas på lite olika sätt, men ser oftast ut som följande:

Chockfas: Människan förnekar det inträffade.

Reaktionsfas: Alla känslorna kommer på en och samma gång.

Bearbetningsfas: Människan börjar förstå vad som verkligen hänt och sakta kan hen klara av att se framåt igen.

Nyorienteringsfas: Människan börjar leva sitt liv, återuppta sina vardagliga sysslor och ålägganden, trots erfarenheten av krisen.

Läs gärna mer om de olika faserna här: http://www.1177.se/Varmland/Tema/Liv-och-halsa/Kriser/Att-hamna-i-kris/

Viktiga frågor att ställa sig

  • Är en människa i kris sjuk?
  • Vilken nytta har man av att dela in krisen i faser? På vilket sätt kan det vara mindre bra att dela in krisen i faser?
  • Är det absolut nödvändigt att en människa som genomgår en kris bryter ihop under ”reaktionsfasen”? 
  • Hur vill du bemöta någon i kris?
  • Vilka faktorer känner du är viktigast att fokusera på om du vill hjälpa någon i kris?

Artiklar om kriser

http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Sa-stodjer-du-en-kollega-i-kris/

http://www.prevent.se/sv/Amnesomrade/Svara-situationer/Kriser/Krisens-olika-faser/

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=73&kris_trauma

För dig som vill fördjupa dig finns här en längre utredande och beskrivande text: http://user.tninet.se/~axn036m/page15/page22/page22.html

Hur drabbas arbetsplatsen av människor i kris?

Det är viktigt att det finns utrymme för kriser i familjen och på arbetsplatserna. Om det endast finns utrymme för det lättsamma och välkontrollerade, finns det i själva verket inte plats för människan.

Om människor i kris måste vara sjukskrivna kan det innebära att de blir sämre än nödvändigt. Kanske behövs en viloperiod, men kriser tillhör livet och att under alltför lång tid ställa sig utanför livet på grund av en kris, kan göra allting mycket svårare. Med sänkta krav och förändrade arbetsuppgifter kan även en sorgdrabbad människa få möjlighet till ett sammanhang och en mening genom jobb och arbetskamrater. En arbetsplats med högt i tak och en öppenhet inför livets skiftningar får tryggare anställda (man vet att arbetsgivaren finns för en, även när livet krisar) och anställda som inte behöver vara sjukskrivna så länge.

 

Lisa Svensson

Lisa Svensson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s