Kan du lita på din vän?

Vi människor är rätt tröga. Vi vill helst att allt ska vara så som det alltid har varit. De flesta av oss i alla fall.

Har vi en uppfattning om att saker och ting är på ett speciellt sätt har vi även svårt att inse att det inte alls förhåller sig så. Vi vill gärna tro att den bild vi har av oss själva eller av andra stämmer. Om det sedan visar sig att den inte stämmer upplever vi ett visst mått av obehag. Obehagskänslan kommer sig av vad forskare valt att kalla för kognitiv dissonans – våra tankar klingar falskt med verkligheten. Och det gillar vi inte!

Läs mer

En hängig dag

Alla har vi hängiga dagar när allt känns tungt, svårt och trist. Det klassificeras som normalt. Många av oss har också perioder då vi känner oss mindre motiverade, mer ledsna och kanske till och med fylls av känslor av meningslöshet och tomhet. Livet drabbar oss.

Läs mer om depression och melankolisk sinnestämning.  Läs mer

Hur utvecklas du?

Utvecklingspsykologi

Hur fungerar ett spädbarn? Vad känner de? Tänker de? Samlar de på sig minnen? Finns hos oss vuxna dolda minnen från våra allra första år? Din inställning till spädbarnsvård och barnuppfostran säger så ofantligt mycket om din syn på människan som social, psykologisk och biologisk varelse. Genom att iaktta föräldrars sätt att leka, samtala och leda sina barn kan man med lite träning snabbt få en uppfattning inte bara om deras humör, anknytning och psykologiska välbefinnande utan om deras förhållningssätt till fenomenet människa. Iakttar man sedan barnen kan man få en mycket fin bild av samspelet i hemmet och föräldrarnas förmåga att ge barnen trygghet och kärlek. Två tjejer i Göteborg specialiserade sig på utvecklingspsykologi i sitt projektarbete på gymnasiet. De sammanställde sina resultat i en blogg. En blogg som vi här på Psykologiskolan tyckte blev fantastiskt fin 🙂 och som vi helt klart tycker är värd ett besök! Du hittar dit här: Barnpsykologi.blogg

Image Paparutzi

Mind control

18 steg till det perfekta meddelandet

Post image for 20 Simple Steps to the Perfect Persuasive Message


De senaste dagarna har jag grävt igenom gamla anteckningar, läst om kapitel i mina universitetsböcker, letat fram bortglömda studier i min digra bokhylla och sökt ny information på Internet gällande psykologin bakom reklam.

Mycket av det som förs fram som fina strategier i reklammakarnas värld gäller givetvis alla tillfällen i livet då vi vill övertyga någon om något – i klassrummet, vid arbetsintervjuer, vid löneförhandlingar, när man vill få igenom ett förslag på jobbet och så vidare.

I vilka områden av livet kan just du använda dig av psykologin bakom marknadsföring och reklam?

Läs mer

Vad är socialpsykologi?

Image Credit: kalexanderson

Går du fram till en person som ligger på gatan? Om du gör det eller inte kan bero på om du är en storstadsbo eller småstadsbo, och kan förklaras genom socialpsykologin.

En stor del av människors tid upptas av att umgås med andra människor. Kunskap om socialpsykologi ökar din förståelse för dina relationer till andra människor, och du får nya insikter om samspelet mellan individ och samhälle.

Nu har en ny sida publicerats här på psykologiskolan. Läs mer!

Självkänsla nu!

Coacha dig till en bättre självkänsla

För några år sedan köpte jag på mig ett smärre bibliotek av olika självhjälpsböcker. Både för eget intresse och för att kunna ha lite böcker i klassrummet. En av de böcker jag slängde ner i korgen var Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur.

Boken tycker jag kan ses som ett ambitiöst försök att nå ut med grunderna i psykologisk coachning till fler människor. De förslag Mia lägger fram för stärkt självkänsla känns bra.

Inom den seriösa psykologin räcker det självklart inte med att förslagen känns bra, man måste även fråga sig om det finns studier som visar att förslagen verkligen leder fram till resultat.

Hennes idéer utgår från det vi kallar för kognitiv beteendeterapi (även KBT). Mia skriver om och till människor som inte mår så dåligt att de är i behov av psykiatriskt stöd, utan om och till människor som känner att de kanske kunde må ännu bättre.

Här kommer en sammanfattning av de förslag Mia lägger fram i boken.

Läs mer

De 10 dummaste misstagen klyftiga personer gör

Även klyftiga personer gör misstag. Ingen är perfekt. Alla kan ju snubbla, tappa mormors kristallvas eller ställa in mjölken i skafferiet. Ibland tänker vi oss helt enkelt inte för. Och ibland tänker vi oss för, men har lite otur när vi tänker. Arthur Freeman och Rose Dewolf tar i boken De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör upp det sistnämnda.

Läs mer