Gruppen

Människan – en social varelse

Photo by  Kalexanderson

Socialpsykologi – mellan psykologi och sociologi

Stannar du och hjälper någon som ramlat på gatan? Säger du till pojken som missköter sig på stan`? Skänker du pengar till välgörande ändamål? Socialpsykologerna menar att det kan bero på vem du för tillfället umgås med.

Psykologi är en vetenskap om människans psyke. Sociologi är en vetenskap om samhället och olika grupperingar i samhället. Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av förhållandet mellan människan och samhället. Socialpsykologerna försöker förklara hur samhället påverkar enskilda människors känslor, tankar och beteenden och hur enskilda individer påverkar samhället.

Det individuella, det interpersonella och det kollektiva

Den socialpsykologiska forskningen kan delas in i tre fenomen: Det individuella, det interpersonella och det kollektiva.

Det individuella handlar om vilken betydelse människors attityder, känslor, inre drivkraft, minne och beslutsfattande har för det beteende de visar i en grupp.

Det interpersonella behandlar kommunikation, såväl muntligt språk som kroppsspråk, normer, attityder, social aggression, fördomar, diskriminering och asocialt beteende.

Det kollektiva handlar om människors beteenden i små grupper och förhållanden mellan olika grupper.

Fem grundläggande läxor anses vara viktiga inom socialpsykologin (Myers, 2000:x):

  • Situationens makt: Den sociala omgivningen är avgörande för hur en människa ska bete sig.

  • Hur människan tolkar omgivningen är avgörande för hur hon ska bete sig.

  • Människor är flockdjur och har större tendens att följa flocken än sin egen inre övertygelse.

  • För att förstå människan måste man förstå gruppen och det som händer i den.

  • Socialpsykologi är fantastiskt viktigt bland annat för att kunna hjälpa människor i svårigheter, öka människors självinsikt och ge människor större möjligheter att påverka sin vardag men även för att kunna undervisa, styra och manipulera människor.

Socialpsykologi –  en ung vetenskap med lång tradition

 Lång tradition

Socialpsykologi är långt ifrån ett modernt fenomen. I alla tider har människan försökt förstå det mänskliga beteendet. Många av de största tänkarna försökte besvara socialpsykologiska frågor. Konfucius, Platon, Aristoteles, Hobbes och Rousseau var några storheter som grubblade över människors beroende av varandra och det sociala samspelet.

 Man brukar påstå att den första socialpsykologiska studien kom ut 1897, då den amerikanska forskaren Triplett undersökte tävlingscyklister. De cyklister som hade andra att tävla mot under en sträcka presterade bättre än de som cyklade ensamma. Det var startskottet för den socialpsykologiska forskningen som var ett väl etablerat forskningsområde på 1940-talet.

Som etablerad vetenskapsdisciplin med egna forskare är dock socialpsykologin en förhållandevis ung vetenskap. Länge fick den nya vetenskapen utstå hån och gliringar för sina experiment. Vetenskapen ansågs flummig, kanske på grund av att man söker förklaringar i situationer och fenomen som många gånger kan vara svåra att mäta.

 Olika forskningsområden

I dag forskas det i socialpsykologi vid alla de största svenska universiteten. Vid Linköpings Universitet inriktas forskningen på gruppdynamik i stora och små grupper. I Stockholm forskar man på ledarskapsbeteende, attityder, värderingar och socialisation och vid Umeå Universitet forskar man kring hur värderingar och attityder påverkar miljövänligt handlande, kvinnligt ledarskap och sociala processer vid lagsport. Det som står klart är att socialpsykologin har fått en starkare ställning på universiteten i Sverige.

Socialpsykologins baksida

Kunskaper från socialpsykologin har använts till att manipulera och förtrycka människor. Inom reklambranschen är kunskaper om människans beteende viktigt. I vilken höjd och placering livsmedlen ska stå i butiken är värdefull kunskap för att öka försäljningen. Efter hur lång tid den första reklamen ska sändas i en långfilm är också viktig vetskap för att hjärnan ska vara tillräckligt trött för att ta emot budskapet effektivt. Även inom militärväsendet har socialpsykologisk kunskap länge haft en central plats för att bryta ner psyket (Thom Jonsson, Linnéuniversitetet).

Läs mer!

Många fina artiklar, som behandlar socialpsykologi finns på följande sidor:

http://www.ur.se/Vuxen/Vetenskap/Psykologi/

http://socialpsykologi.twice.se/

Här har psykologiskolan.wordpress.com skrivit mer om socialpsykologiska fenomen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s