Kris

kris

Vad är en kris?

När det man lärt sig inte räcker till 

När du växer upp lär du dig av vårdare och vänner hur du kan hantera olika situationer och lösa olika problem. Successivt bygger du upp en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att lösa svårigheter du stöter på.

En kris kan sägas uppstå när dina tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation du hamnat i. Du har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten du bär inom dig. Din inre karta täcker inte det här nya området. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning du har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer. Läs mer

En hängig dag

Alla har vi hängiga dagar när allt känns tungt, svårt och trist. Det klassificeras som normalt. Många av oss har också perioder då vi känner oss mindre motiverade, mer ledsna och kanske till och med fylls av känslor av meningslöshet och tomhet. Livet drabbar oss.

Läs mer om depression och melankolisk sinnestämning.  Läs mer